• Komurka: 600 121 851
  • E-mail: Enable JavaScript to view protected content.

Dotacje

ZADZWOŃ TERAZ: 600 121 851

Jeśli planujesz udoskonalić system ogrzewania w swoim domu poprzez kupno nowego kotła, możesz dostać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Czyste powietrze.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego to kwalifikujesz się na uzyskanie dotacji.

Kwota dofinansowania zależy od rodzinnego dochodu.

Dofinansowanie w kilku krokach ?

  1. Poszukaj swojego regionu w poniższej liście. W portalu beneficjenta znajdziesz wniosek o dofinansowanie, który musisz wypełnić i  złożyć. Pamiętaj o wytycznych Funduszu oraz liście koniecznych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód). Przy obecnej sytuacji koronawirusa, proszę przeczytaj infirmacje na tej stronie jak złożyć wniosek online.
  2. Po złożeniu wniosku przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
  3. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  4. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  5. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
  6. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.
GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja

 

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

 

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

12345
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 – 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 – 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 – 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Gdzie można składać wnioski?

Czyste Powietrze 2020. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie - dotację lub pożyczkę

Nabory wniosków są prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, gdzie będzie wymieniany kocioł.

Wnioski w programie Czyste Powietrze przyjmują WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

Więcej informacji na temat dotacji na stronie Czyste powietrze zdrowy wybór