Montaż Pieca CO

Montaż pieca co wykonywany jest przez profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę, umiejętności i sprzęt.

 • Instalacja jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
 • Podłączenie pieca do komina
 • Podłączenie pieca do instalacji grzewczej
 • Podłączenie sterownika kotła
 • Montaż czujników temperatury i termostatu (awaryjnego) kotła
 • Podłączenie wentylatora powietrza i podajnika
 • Przed pierwszym uruchomieniem, a następnie cyklicznie (min. co pół roku) należy sprawdzać czy w instalacji CO znajduje się odpowiednia ilość wody
 • Bezwzględnie zabrania się otwierania otworów rewizyjnych w trakcie pracy kotła, ze względu na zagrożenie wydostania się pyłów i gazów oraz ich zapalenia lub wybuchu
 • Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw i przeróbek samodzielnie
 • W pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą o zakazie palenia i używania ognia
 • W kotłowni musi znajdować się sprawna gaśnica
 • Wentylacja i dopływ powietrza do kotłowni muszą być sprawne i spełniać odpowiednie wymogi

 

Copyright Kotlarstwo-Ślusartwo Adam Kaczorowski 2020. | Web design by Focus Web Solutions